BRANDING

BRANDING

Branding heeft alles te maken met wie je als merk bent. Hoe je heet, hoe je praat, hoe je er uit ziet en hoe je dingen doet. Het doel van branding is om jouw merk op de juiste manier ‘tussen de oren’ te krijgen van jou doelgroep. Uiteindelijk bepaald jouw doelgroep namelijk wie je bent en en hoe ze jouw merk zien. 

Met branding proberen we die perceptie te beïnvloeden. Dat begint met het in kaart brengen van de essentie, identiteit en centrale boodschap van jouw merk.

EEN MERK

Wat anderen over je zeggen als je niet in dezelfde kamer bent.​

SENZIE
MAAKT
MERKEN

Zorgt naast waardestijging van het merk, ook voor verhoogde loyaliteit. Hierdoor kan je een hogere marge vragen. Daarnaast kiest je doelgroep eerder voor jouw merk en zal een
sterk merk sneller talent aantrekken en talenten behouden.

Kortom een sterk merk heeft impact.

Om een sterk merk te ontwikkelen, doorloopt Senzie een aantal stappen. 

Allereerst gaan wij samen de beoogde doelstelling en ambitieniveau bepalen voor het merk, om daarna te starten met de fundering van het merk. Een sterk merk kan je alleen op een sterke fundering bouwen, zonder deze fundering wordt het merk namelijk op ‘los zand’ gebouwd. Senzie noemt deze fundering De Merkessentie. 

De merkessentie geeft richting en sturing tijdens het ontwikkelingsproces van het merk, maar ook daarna voor de verdere ontwikkeling en branding van het merk. Hierdoor verhogen we de kans de doelstellingen te halen. De merkessentie van Senzie bevat een drie-tal stappen. 

Dat zijn: essentie, identiteit en boodschap.

Benieuwd naar De Merkessentie?